Home Diễn đàn Tâm sự Không cần thư mời có tham dự được lễ xuất khẩu ô tô điện của VinFast không mọi người? Trả lời cho: Không cần thư mời có tham dự được lễ xuất khẩu ô tô điện của VinFast không mọi người?

  • Hạ Phạm Nhật

    1.040 VF Points
    Chủ xe
    24/11/2022 lúc 14:50

    Anh em nào có thư mời tham dự nhớ cập nhật tình hình cho mn cùng biết nhé