Home Diễn đàn World Cup 2022 Cập nhật thông tin về chấn thương kinh hoàng của hậu vệ Yasser Al-Shahrani Trả lời cho: Cập nhật thông tin về chấn thương kinh hoàng của hậu vệ Yasser Al-Shahrani

  • Kiên Trần Trung

    40 VF Points
    Danh dự
    24/11/2022 lúc 14:51

    Mong là anh ấy mau chóng hồi phục, Trong tài chắc cũng không lường trước được tình huống bác ạ