Home Diễn đàn Tâm sự Không cần thư mời có tham dự được lễ xuất khẩu ô tô điện của VinFast không mọi người? Trả lời cho: Không cần thư mời có tham dự được lễ xuất khẩu ô tô điện của VinFast không mọi người?

  • Minh Trần Kim

    540 VF Points
    Chủ xe
    24/11/2022 lúc 14:51

    Theo lịch mai cũng là ngày đầu bàn giao VF 8 cho đơn trong nước phải không nhỉ