Home Diễn đàn Tâm sự Không cần thư mời có tham dự được lễ xuất khẩu ô tô điện của VinFast không mọi người? Trả lời cho: Không cần thư mời có tham dự được lễ xuất khẩu ô tô điện của VinFast không mọi người?

  • Ánh Đỗ Ngọc

    20 VF Points
    Danh dự
    24/11/2022 lúc 14:53

    Con số ấn tượng bác nhỉ, VF đợt này đi xa