Home Diễn đàn Tâm sự Không cần thư mời có tham dự được lễ xuất khẩu ô tô điện của VinFast không mọi người? Trả lời cho: Không cần thư mời có tham dự được lễ xuất khẩu ô tô điện của VinFast không mọi người?

  • Ánh Đỗ Ngọc

    520 VF Points
    Danh dự
    24/11/2022 lúc 14:53

    Đúng rồi bác ạ, mai nhiều bác được nhận xe rồi