Home Diễn đàn Tâm sự Không cần thư mời có tham dự được lễ xuất khẩu ô tô điện của VinFast không mọi người? Trả lời cho: Không cần thư mời có tham dự được lễ xuất khẩu ô tô điện của VinFast không mọi người?

  • Doanh Phạm

    32.080 VF Points
    VVIP
    24/11/2022 lúc 15:04

    E đoán không có thư mời thì không được vào đâu ah! Nếu vào được thì họ viết thư mời để làm gì.