Home Diễn đàn World Cup 2022 Tỷ số không không sẽ làm khó cho cả hai đội tuyển Maroc và Croatia để đi tiếp vào vòng sau Trả lời cho: Tỷ số không không sẽ làm khó cho cả hai đội tuyển Maroc và Croatia để đi tiếp vào vòng sau

  • Đỗ Ngọc Duy

    40 VF Points
    Danh dự
    24/11/2022 lúc 15:18

    Phải xem các trận sau mới ra bác ạ, biết đâu lại đột phá