Home Diễn đàn World Cup 2022 Tỷ số không không sẽ làm khó cho cả hai đội tuyển Maroc và Croatia để đi tiếp vào vòng sau Trả lời cho: Tỷ số không không sẽ làm khó cho cả hai đội tuyển Maroc và Croatia để đi tiếp vào vòng sau

  • Hoàng Bùi Lê Tuấn

    20 VF Points
    Danh dự
    24/11/2022 lúc 15:30

    Em nghĩ khó bác ạ, không chắc sẽ may mắn như vậy đâu