Home Diễn đàn Tin tức HOT! VinFast công bố hợp tác chiến lược với INFORM triển khai giải pháp quản lý vận tải phương tiện Trả lời cho: HOT! VinFast công bố hợp tác chiến lược với INFORM triển khai giải pháp quản lý vận tải phương tiện

  • Hòa Lê Thị Vân

    560 VF Points
    Chủ xe
    24/11/2022 lúc 15:33

    Công nhận, VinFast đầu tư khá kỹ lưỡng cho các lô xe xuất khẩu này đấy nhỉ. Hợp tác với công ty phần mềm lớn như vậy luôn