Home Diễn đàn Tin tức HOT! VinFast công bố hợp tác chiến lược với INFORM triển khai giải pháp quản lý vận tải phương tiện Trả lời cho: HOT! VinFast công bố hợp tác chiến lược với INFORM triển khai giải pháp quản lý vận tải phương tiện

  • Lộc Hoàng Văn

    560 VF Points
    Chủ xe
    24/11/2022 lúc 15:41

    Sáng giờ thắc mắc VinFast không truyền thông sự kiện, giờ VinFast lại tung tin chính thống hợp tác để phục vụ vận chuyển xe nước ngoài. Theo mình thấy là có truyền thông đấy chứ, nhưng không phải kiểu mạnh mẽ khoa trương, mà kiểu khiêm tốn để thành công tự lên tiếng ấy.