Home Diễn đàn Tin tức HOT! VinFast công bố hợp tác chiến lược với INFORM triển khai giải pháp quản lý vận tải phương tiện Trả lời cho: HOT! VinFast công bố hợp tác chiến lược với INFORM triển khai giải pháp quản lý vận tải phương tiện

  • Phạm Đức Anh

    2.060 VF Points
    Chủ xe
    24/11/2022 lúc 15:42

    Bạn nói mình mới để ý, đúng thật. Tự nhiên thấy VinFast vừa giỏi vừa ngầu thế nhỉ