Home Diễn đàn Tin tức HOT! VinFast công bố hợp tác chiến lược với INFORM triển khai giải pháp quản lý vận tải phương tiện Trả lời cho: HOT! VinFast công bố hợp tác chiến lược với INFORM triển khai giải pháp quản lý vận tải phương tiện

  • Lộc Hoàng Văn

    1.560 VF Points
    Chủ xe
    24/11/2022 lúc 15:42

    Thì đúng rồi. Làm gì có ai viết ra cột mốc lịch sử đầu tiên là người bình thường đâu