Home Diễn đàn Tin tức HOT! VinFast công bố hợp tác chiến lược với INFORM triển khai giải pháp quản lý vận tải phương tiện Trả lời cho: HOT! VinFast công bố hợp tác chiến lược với INFORM triển khai giải pháp quản lý vận tải phương tiện

  • Phạm Đức Anh

    4.560 VF Points
    Chủ xe
    24/11/2022 lúc 15:44

    Thì phải thử nghiệm xem có hiệu quả mới áp dụng lâu dài được chứ.