Home Diễn đàn World Cup 2022 Tỷ số không không sẽ làm khó cho cả hai đội tuyển Maroc và Croatia để đi tiếp vào vòng sau Trả lời cho: Tỷ số không không sẽ làm khó cho cả hai đội tuyển Maroc và Croatia để đi tiếp vào vòng sau

  • Hoàng Bùi Việt

    500 VF Points
    Chủ xe
    24/11/2022 lúc 15:54

    4 điểm là có cơ hội đi tiếp rồi, 2 đội chỉ cần cố gắng 2 trận sau là oke thôi