Home Diễn đàn Tin tức VinFast phát triển xe điện cho người Việt Nam theo chuẩn quốc tế Trả lời cho: VinFast phát triển xe điện cho người Việt Nam theo chuẩn quốc tế

  • Trần Huy Hoàng

    500 VF Points
    Danh dự
    24/11/2022 lúc 15:56

    Tính ra VinFast triển nhanh đấy chứ, mới ngày nào còn rục rịch trong nước mà giờ đã chuẩn bị ra quốc tế rồi