Home Diễn đàn Tin tức VinFast phát triển xe điện cho người Việt Nam theo chuẩn quốc tế Trả lời cho: VinFast phát triển xe điện cho người Việt Nam theo chuẩn quốc tế

  • Doanh Phạm

    33.220 VF Points
    VVIP
    24/11/2022 lúc 15:56

    Đã được chứng kiến màn lội nước 0.5m của xe Vf e34 trình diễn tại Đồ sơn – Hp. Yên tâm mùa mưa lụt các bác nhé