Home Diễn đàn Tâm sự Xuất khẩu xe điện đi Mỹ – hãng xe Việt đầu tiên làm được điều đó Trả lời cho: Xuất khẩu xe điện đi Mỹ – hãng xe Việt đầu tiên làm được điều đó

  • Thảo Nguyễn Phương

    40 VF Points
    Chủ xe
    24/11/2022 lúc 16:02

    Từ lúc nhận được tin VinFast cho mở triển lãm và nhận được các giải thưởng về xe điện tới giờ tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên cơ