Home Diễn đàn Tâm sự Xuất khẩu xe điện đi Mỹ – hãng xe Việt đầu tiên làm được điều đó Trả lời cho: Xuất khẩu xe điện đi Mỹ – hãng xe Việt đầu tiên làm được điều đó

  • Bảo Lê Trần

    4.540 VF Points
    Chủ xe
    24/11/2022 lúc 16:03

    Mọi người phải đọc báo chí quốc tế xem họ nói về xe điện của Việt Nam mới thấy tự hào thật sự