Home Diễn đàn Tâm sự VF8 đi Mỹ – Vinfast sớm thực hiện được mục tiêu nhà sản xuất xe điện thông minh toàn cầu Trả lời cho: VF8 đi Mỹ – Vinfast sớm thực hiện được mục tiêu nhà sản xuất xe điện thông minh toàn cầu

  • Bảo Chu

    20 VF Points
    Danh dự
    24/11/2022 lúc 16:04

    Mình đọc tin cũng nổi da gà, tự hào quá Việt nam ơi!