Home Diễn đàn Tâm sự Xuất khẩu xe điện đi Mỹ – hãng xe Việt đầu tiên làm được điều đó Trả lời cho: Xuất khẩu xe điện đi Mỹ – hãng xe Việt đầu tiên làm được điều đó

  • Anh Đoàn Tuấn

    3.520 VF Points
    Chủ xe
    24/11/2022 lúc 16:05

    Đặt hơn 2000 chiếc xe một lúc cơ à, đúng là nhà tư sản lắm tiền có khác, chơi lớn thật sự