Home Diễn đàn Tâm sự VF8 đi Mỹ – Vinfast sớm thực hiện được mục tiêu nhà sản xuất xe điện thông minh toàn cầu Trả lời cho: VF8 đi Mỹ – Vinfast sớm thực hiện được mục tiêu nhà sản xuất xe điện thông minh toàn cầu

  • Hoàng Nguyễn Mạnh

    500 VF Points
    Danh dự
    24/11/2022 lúc 16:08

    Có tiền mình cũng mua xe Vinfast, ủng hộ hàng Việt