Home Diễn đàn World Cup 2022 📌 World Cup 2022 ở Qatar sử dụng tất cả bao nhiêu sân vận động ? Trả lời cho: 📌 World Cup 2022 ở Qatar sử dụng tất cả bao nhiêu sân vận động ?

  • Nguyễn Thế Anh

    0 VF Points
    Danh dự
    24/11/2022 lúc 16:18

    Đầu tư cả tàu điện ngầm với xe điện luôn cho dễ di chuyển 🤣 Đúng là nhiều tiền làm gì cũng hoành tráng