Home Diễn đàn World Cup 2022 Đội tuyển Nhật Bản đã nối tiếp đợi chuyển Ả Rập Xê Út tạo kỳ tích tại World Cup 2022 Trả lời cho: Đội tuyển Nhật Bản đã nối tiếp đợi chuyển Ả Rập Xê Út tạo kỳ tích tại World Cup 2022

  • Hạ Phạm Nhật

    1.040 VF Points
    Chủ xe
    24/11/2022 lúc 16:58

    NB, HQ, Ả Rập cùng vào vòng 1/8 thì đỉnh không còn gì để bàn nữa rồi