Home Diễn đàn Tin tức Cập nhật hình ảnh từ cảng MPC Port Đình Vũ – nơi những chiếc VF8 đầu tiên xuất ngoại Trả lời cho: Cập nhật hình ảnh từ cảng MPC Port Đình Vũ – nơi những chiếc VF8 đầu tiên xuất ngoại

  • Võ Đình Tuyến

    0 VF Points
    Danh dự
    24/11/2022 lúc 18:39

    Ae mong anh cập nhật liên tục trong buổi Lễ ngày mai 😀