Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Các bác đã biết xe vin có thể tự động về N khi đạp phanh dừng đèn đỏ chưa Trả lời cho: Các bác đã biết xe vin có thể tự động về N khi đạp phanh dừng đèn đỏ chưa

  • Dương Thanh Minh

    16.960 VF Points
    VVIP
    24/11/2022 lúc 20:29

    Em vừa test xong, đúng như bác Tú nói ạ, nhưng phải đạp lút phanh mõi chân lắm 🤣