Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Xe VF8 đạt chuẩn quốc tế NHTSA, IIHS!! Trả lời cho: Xe VF8 đạt chuẩn quốc tế NHTSA, IIHS!!

  • Lộc Hoàng Văn

    1.060 VF Points
    Chủ xe
    25/11/2022 lúc 10:47

    VF8 công nhận mẫu mã thiết kế sang phết mà nhiều tính năng thông minh nữa, thêm cái vụ độ an toàn này thì chắc em cũng phải tiết kiệm tiền đổi xe mới được.