Home Diễn đàn Tin tức Giây phút lịch sử của ngành công nghệ xe điện Việt Nam!!!! Trả lời cho: Giây phút lịch sử của ngành công nghệ xe điện Việt Nam!!!!

  • Hoà Lê

    0 VF Points
    Chủ xe
    25/11/2022 lúc 11:39

    Thật tuyệt vời, Vinfast đã mang lại Tự hào cho Việt Nam. Chúc mừng Vinfast, Vingroup ngày càng phát triển để bay đi khắp thế giới.