Home Diễn đàn Tin tức VF 8 lăn bánh lên tàu vượt đại dương xuất khẩu sang Mỹ Trả lời cho: VF 8 lăn bánh lên tàu vượt đại dương xuất khẩu sang Mỹ

  • Minh Trần Kim

    540 VF Points
    Chủ xe
    25/11/2022 lúc 13:47

    Không biết bao giờ người Việt chốt VF 8 mới được nhận hết xe, thấy xuất khẩu thì rầm rộ lắm mà trong nước thì im lìm