Home Diễn đàn Tin tức VF 8 lăn bánh lên tàu vượt đại dương xuất khẩu sang Mỹ Trả lời cho: VF 8 lăn bánh lên tàu vượt đại dương xuất khẩu sang Mỹ

  • Tuấn Minh Hoàng

    20 VF Points
    Chủ xe
    25/11/2022 lúc 13:50

    Đúng bác, tôi cũng chốt con VF 8 cam. Nó đại lý bảo chuẩn bị tài chính để chuẩn bị bàn giao xe mà bất ngờ, nhanh phết