Home Diễn đàn Tin tức Đã mắt với màn múa cờ – trống hội trong lễ ra quân xuất khẩu ô tô điện của VinFast Trả lời cho: Đã mắt với màn múa cờ – trống hội trong lễ ra quân xuất khẩu ô tô điện của VinFast

  • Trần Huy Hoàng

    500 VF Points
    Danh dự
    25/11/2022 lúc 14:31

    Gom tiền mua đủ bộ pin VF 8 rồi nè, còn thiếu đúng chiếc xe 😂