Home Diễn đàn Tin tức Đã mắt với màn múa cờ – trống hội trong lễ ra quân xuất khẩu ô tô điện của VinFast Trả lời cho: Đã mắt với màn múa cờ – trống hội trong lễ ra quân xuất khẩu ô tô điện của VinFast

  • Hoàng Bùi Việt

    500 VF Points
    Chủ xe
    25/11/2022 lúc 14:34

    Xe ở trong nước không có mà giao sao xuất nhiều thế nhỉ