Home Diễn đàn Tin tức Đã mắt với màn múa cờ – trống hội trong lễ ra quân xuất khẩu ô tô điện của VinFast Trả lời cho: Đã mắt với màn múa cờ – trống hội trong lễ ra quân xuất khẩu ô tô điện của VinFast

  • Anh Tuấn Lê

    1.020 VF Points
    Chủ xe
    25/11/2022 lúc 14:36

    Trong kế hoạch xuất khẩu 5000 chiếc của họ mà bác, thực hiện chuẩn chỉ còn j.