Home Diễn đàn Tin tức 🔓 Trong phần tạo mới bài viết từ dấu + để “Tạo thão luận” đã xuất hiện Option “Tạo khảo sát mới” Trả lời cho: 🔓 Trong phần tạo mới bài viết từ dấu + để “Tạo thão luận” đã xuất hiện Option “Tạo khảo sát mới”

  • Dương Văn Huân

    33.820 VF Points
    VVIP
    25/11/2022 lúc 16:33

    Đây là Option cho anh em gửi đóng góp trưc tiếp cho bộ phận Dev. Rất hay đó em