Home Diễn đàn Tin tức 🔓 Trong phần tạo mới bài viết từ dấu + để “Tạo thão luận” đã xuất hiện Option “Tạo khảo sát mới” Trả lời cho: 🔓 Trong phần tạo mới bài viết từ dấu + để “Tạo thão luận” đã xuất hiện Option “Tạo khảo sát mới”

 • Cô Thắm Về Làng

  34.360 VF Points
  VVIP
  25/11/2022 lúc 16:35

  Bây giờ có thể rồi đó bạn, Nhưng hơi vất 1 tí

  – Bạn copy tên của thành viên đó bỏ vào bài của mình là nó link ngay tới chỗ thành viên đó

  Ví dụ mình tab tên bạn nhé: @duyh_phan