Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Lập hội hóng tin VF ra quân xuất khẩu xe VF 8 Trả lời cho: Lập hội hóng tin VF ra quân xuất khẩu xe VF 8

  • Huy Huy Trần

    1.040 VF Points
    Chủ xe
    25/11/2022 lúc 16:59

    Bác chưa tìm hiểu về con tàu này à. Thế giới người ta giỏi lắm, gì chả làm được, không như cái sân cơ quan chúng ta đâu 😀 hẹp lắm