Home Diễn đàn Tâm sự Thảo luận thời gian bàn giao xe bên US sau ngày 25/11 xuất khẩu 999 chiếc Vinfast VF8 Trả lời cho: Thảo luận thời gian bàn giao xe bên US sau ngày 25/11 xuất khẩu 999 chiếc Vinfast VF8

  • Uyên Minh

    40 VF Points
    Chủ xe
    25/11/2022 lúc 17:27

    Nhanh thật đấy, thế mà giao trong nước thì hơi chậm. Em hóng mãi chưa thấy xe về