Home Diễn đàn Phong cách sống Nhìn lại bài đã đăng hơn 3 năm trước (18/04/2019) : Vì sao tôi chọn mua xe VinFast ? Trả lời cho: Nhìn lại bài đã đăng hơn 3 năm trước (18/04/2019) : Vì sao tôi chọn mua xe VinFast ?

  • Mạnh Sỹ Danh

    560 VF Points
    Chủ xe
    25/11/2022 lúc 17:35

    Đi VF hơn 2 năm rồi và chưa bao giờ hối hận về lựa chọn của mình