Home Diễn đàn Tin tức ⌛ Đây là cách nhanh nhất để tương tác với bộ phận admin của diễn đàn để xử lý lỗi Trả lời cho: ⌛ Đây là cách nhanh nhất để tương tác với bộ phận admin của diễn đàn để xử lý lỗi

  • Hải Đào Thị Hương

    540 VF Points
    Chủ xe
    25/11/2022 lúc 17:47

    Đúng bác ạ, diễn đàn toàn duyệt bằng tay, con người không phải máy móc nên có sai sót cũng là bình thường. Quan trọng là các bạn ấy luôn lắng nghe và cải thiện