Home Diễn đàn Tin tức Cư dân mạng“nóng” với sự kiện xuất khẩu xe VF 8 sang Hoa Kỳ Trả lời cho: Cư dân mạng“nóng” với sự kiện xuất khẩu xe VF 8 sang Hoa Kỳ

  • Hòa Lê Thị Vân

    560 VF Points
    Chủ xe
    25/11/2022 lúc 17:47

    Mấy nay em cũng bị cuốn theo sự kiện này thôi các bác ạ! Cơ bản là em không atiphan và luôn ủng hộ những sự kiện như thế này.