Home Diễn đàn Tin tức ⌛ Đã mở "tác vụ" cho phép sửa lại nội dung bài viết sau khi Post mà chưa được duyệt và bị từ chối Trả lời cho: ⌛ Đã mở "tác vụ" cho phép sửa lại nội dung bài viết sau khi Post mà chưa được duyệt và bị từ chối

  • Dương Văn Huân

    31.580 VF Points
    VVIP
    25/11/2022 lúc 17:52

    Các thím mạnh tay viết bài đi, sai ta sửa