Home Diễn đàn Tin tức Ra quân xuất xe thì trời mưa, VinFast tha hồ lộc lá rồi Trả lời cho: Ra quân xuất xe thì trời mưa, VinFast tha hồ lộc lá rồi

  • Nguyễn Thế Anh

    500 VF Points
    Danh dự
    25/11/2022 lúc 18:06

    Đây là sự kiện đánh dấu bước tiến lịch sử của ngành công nghiệp nặng và chế tạo Việt Nam ấy chứ các bác. Không chị khách mời quan tâm mà người dân cả nước Việt Nam cũng đều sục sôi ấy chứ.