Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Có cụ nào thành viên nổi trội trong cộng đồng được tham gia sự kiện xuất xe không ạ??? Trả lời cho: Có cụ nào thành viên nổi trội trong cộng đồng được tham gia sự kiện xuất xe không ạ???

  • Bảo Chu

    20 VF Points
    Danh dự
    25/11/2022 lúc 18:29

    VF sắp có tất cả, chỉ tiếc là chưa có em =)). Có bác nào biết cày gì để có tiền sắm VF 8 không, thích mê tơi rồi mà tài chính chưa cho phép