Home Diễn đàn Tin tức Thông Báo Event Big Off Hội VinFast Đông Nam Bộ ngày 01/01/2023 Tại Vĩnh Hy Trả lời cho: Thông Báo Event Big Off Hội VinFast Đông Nam Bộ ngày 01/01/2023 Tại Vĩnh Hy

  • Dương Thanh Minh

    24.740 VF Points
    VVIP
    25/11/2022 lúc 18:39

    Các CĐV Anh đang tạo nên bầu không khí đầy sôi động ở trước cửa sân Khalifa International. (Ảnh: Reuters).