Home Diễn đàn World Cup 2022 ⌛ Qatar tiếp tục bị Senegal hạ nock out ngay tại lượt 2 vòng đầu bảng, chính thức bị loại khỏi World Cup Trả lời cho: ⌛ Qatar tiếp tục bị Senegal hạ nock out ngay tại lượt 2 vòng đầu bảng, chính thức bị loại khỏi World Cup

  • Dương Văn Huân

    31.580 VF Points
    VVIP
    25/11/2022 lúc 22:37

    Cũng nhờ có vậy mà bạn @quangquang đã chiến thằng trong mini game show đoán đúng với tỉ số 1-3. Xin chúc mừng bác lần 2 dinh quà từ Vinfast