Home Diễn đàn Tin tức Thời khắc lịch sử đầy tự hào xuất khẩu ô tô điện VinFast Trả lời cho: Thời khắc lịch sử đầy tự hào xuất khẩu ô tô điện VinFast

  • Công Nguyễn Văn

    1.040 VF Points
    Chủ xe
    25/11/2022 lúc 22:50

    Em cũng mới xem clip này, công nhận cảm giác như hoàn thành xong sự kiện lớn, hình như ai cũng hướng về ấy