Home Diễn đàn World Cup 2022 ⌛Xem World Cup mà vẫn nhiều trường hợp người xem thắc mắc. Ném biên có bị bắt việt vị không ? Trả lời cho: ⌛Xem World Cup mà vẫn nhiều trường hợp người xem thắc mắc. Ném biên có bị bắt việt vị không ?

  • Dương Văn Huân

    30.960 VF Points
    VVIP
    25/11/2022 lúc 23:55

    Trên đây là hình ảnh đội Hà Lan & Ecuador