Home Diễn đàn World Cup 2022 ⌛ Bình luận trước trận đấu giữa Hà Lan & Ecuador 23:00 25/11/2022 Trả lời cho: ⌛ Bình luận trước trận đấu giữa Hà Lan & Ecuador 23:00 25/11/2022

  • Dương Văn Huân

    30.960 VF Points
    VVIP
    26/11/2022 lúc 00:00

    Hà Lan sau khi ghi bàn thì đá thấp, tính câu giờ. Nhưng Ecuador sẽ không dễ để Hà Lan làm vậy. Hãy chờ H2