Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Mùi dầu cháy trong xe và cách xử lý Trả lời cho: Mùi dầu cháy trong xe và cách xử lý

  • Tuấn Minh Hoàng

    0 VF Points
    Thành viên
    26/11/2022 lúc 10:50

    Hôm trước tôi về quê, đi đường cảnh đẹp mở kính thì tự nhiên thấy mùi thui thúi đọc bài của bác liền kiểm tra xe luôn xem có bị hỏng không. May quá hóa ra bị dính phân bò…@_@