Home Diễn đàn Tâm sự ⌛ Nhờ có chức năng lọc truy cập mà người đọc có thể biết được chủ đề nào đang được quan tâm nhiều nhất Trả lời cho: ⌛ Nhờ có chức năng lọc truy cập mà người đọc có thể biết được chủ đề nào đang được quan tâm nhiều nhất

  • Dương Văn Huân

    50 VF Points
    Thành viên
    26/11/2022 lúc 16:51

    Phân tích số liệu để biết được thành viên muốn gì, thích lên diễn đàn lúc mấy giờ , đọc loại tin tức nào, Khi thành viên đó login Diễn đàn sẽ gọi ý ngay những loại tin tức mà thành viên đó hay xem.