Home Diễn đàn World Cup 2022 Tiệc bàn thắng nhưng không mang lại niềm vui … trong trận đấu Cameroon và Serbia Trả lời cho: Tiệc bàn thắng nhưng không mang lại niềm vui … trong trận đấu Cameroon và Serbia

  • Huy Huy Trần

    0 VF Points
    Thành viên
    29/11/2022 lúc 14:32

    Một trận đấu mưa bàn thắng 2 đội đôi công ăn miếng trả miếng là một khán giả tôi rất thích điều này 👍